จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

2129

คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

4.53

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการประเมิน

1130

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน

1134

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

1987

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและอยู่ระหว่างดำเนินการ

129

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้

13

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ

93.33%

ติดตามผลปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนที่ประชาชนแจ้ง

ลำดับ
ภาพ เรื่อง หน่วย สถานะ วันที่แจ้ง วันที่อัปเดต ดู
1
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:41 น. 5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:41 น.
2
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:38 น. 5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:38 น.
3
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:36 น. 5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:36 น.
4
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5 มิ.ย. 2566 เวลา 08:39 น. 5 มิ.ย. 2566 เวลา 08:39 น.
5
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5 มิ.ย. 2566 เวลา 08:33 น. 5 มิ.ย. 2566 เวลา 08:33 น.
6
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 มิ.ย. 2566 เวลา 12:01 น. 5 มิ.ย. 2566 เวลา 16:07 น.
7
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 20:07 น. 3 มิ.ย. 2566 เวลา 20:07 น.
8
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:24 น. 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:24 น.
9
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:02 น. 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:02 น.
10
สัญญาณไฟจราจรชำรุด สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 16:47 น. 3 มิ.ย. 2566 เวลา 16:47 น.
11
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 08:11 น. 3 มิ.ย. 2566 เวลา 08:11 น.
12
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 23:35 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 23:35 น.
13
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 21:28 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 21:28 น.
14
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 17:33 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 17:33 น.
15
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 17:32 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 17:32 น.
16
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:58 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:58 น.
17
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 14:32 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 14:32 น.
18
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 10:01 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 10:01 น.
19
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 09:45 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 09:45 น.
20
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 09:32 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 09:32 น.
21
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 08:52 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 08:52 น.
22
อื่นๆ สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 06:35 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 06:35 น.
23
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 18:24 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 18:24 น.
24
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 มิ.ย. 2566 เวลา 17:01 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 16:38 น.
25
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 14:46 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 14:46 น.
26
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 12:41 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 12:41 น.
27
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 12:28 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 12:28 น.
28
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 มิ.ย. 2566 เวลา 12:26 น. 5 มิ.ย. 2566 เวลา 13:08 น.
29
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 12:24 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 12:24 น.
30
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 06:53 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 06:53 น.
31
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 พ.ค. 2566 เวลา 21:44 น. 5 มิ.ย. 2566 เวลา 16:08 น.
32
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 31 พ.ค. 2566 เวลา 21:40 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 21:40 น.
33
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2566 เวลา 11:28 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:53 น.
34
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 31 พ.ค. 2566 เวลา 10:10 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 10:10 น.
35
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 31 พ.ค. 2566 เวลา 09:49 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 09:49 น.
36
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 31 พ.ค. 2566 เวลา 09:45 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 09:45 น.
37
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 31 พ.ค. 2566 เวลา 07:35 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 07:35 น.
38
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 31 พ.ค. 2566 เวลา 07:33 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 07:33 น.
39
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 31 พ.ค. 2566 เวลา 07:31 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 07:31 น.
40
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 31 พ.ค. 2566 เวลา 07:30 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 07:30 น.
41
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2566 เวลา 05:27 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:44 น.
42
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 30 พ.ค. 2566 เวลา 20:46 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 20:46 น.
43
เหตุเดือดร้อนรำคาญ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 30 พ.ค. 2566 เวลา 20:23 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 20:23 น.
44
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2566 เวลา 18:42 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:44 น.
45
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 30 พ.ค. 2566 เวลา 15:39 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 09:13 น.
46
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 30 พ.ค. 2566 เวลา 15:05 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 15:05 น.
47
ขอติดตั้งกระจกโค้ง ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2566 เวลา 14:28 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 14:59 น.
48
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 30 พ.ค. 2566 เวลา 12:43 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 09:24 น.
49
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2566 เวลา 10:47 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 20:15 น.
50
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 30 พ.ค. 2566 เวลา 08:55 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 08:55 น.
51
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 30 พ.ค. 2566 เวลา 08:06 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 08:06 น.
52
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 30 พ.ค. 2566 เวลา 08:05 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 08:05 น.
53
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 30 พ.ค. 2566 เวลา 07:21 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 07:21 น.
54
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 18:39 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 18:39 น.
55
เรื่องเกี่ยวกับ โค กระบือ สุนัข (มีเจ้าของ) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 พ.ค. 2566 เวลา 15:41 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 16:01 น.
56
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 15:23 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 15:23 น.
57
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 14:06 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 14:06 น.
58
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:51 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 09:12 น.
59
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:38 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:38 น.
60
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:36 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:36 น.
61
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:36 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:36 น.
62
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:13 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:13 น.
63
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 12:30 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 12:30 น.
64
ที่ดินส่วนบุคคลมีต้นไม้รกรุงรัง ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2566 เวลา 10:00 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 14:44 น.
65
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 09:42 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 09:42 น.
66
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2566 เวลา 09:23 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:44 น.
67
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2566 เวลา 09:14 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:44 น.
68
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 08:21 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 08:21 น.
69
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 พ.ค. 2566 เวลา 08:11 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 08:11 น.
70
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2566 เวลา 08:03 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
71
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2566 เวลา 07:20 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
72
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2566 เวลา 05:40 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
73
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2566 เวลา 20:17 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
74
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2566 เวลา 18:39 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 12:54 น.
75
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 28 พ.ค. 2566 เวลา 18:17 น. 28 พ.ค. 2566 เวลา 18:17 น.
76
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 28 พ.ค. 2566 เวลา 16:22 น. 28 พ.ค. 2566 เวลา 16:22 น.
77
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2566 เวลา 14:29 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
78
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2566 เวลา 11:38 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 13:45 น.
79
อื่นๆ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2566 เวลา 21:17 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 15:20 น.
80
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2566 เวลา 15:31 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:53 น.
81
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 27 พ.ค. 2566 เวลา 10:56 น. 27 พ.ค. 2566 เวลา 10:56 น.
82
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2566 เวลา 10:48 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
83
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2566 เวลา 10:34 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
84
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2566 เวลา 08:43 น. 28 พ.ค. 2566 เวลา 11:31 น.
85
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 26 พ.ค. 2566 เวลา 19:20 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 19:20 น.
86
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 พ.ค. 2566 เวลา 13:46 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 21:15 น.
87
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 26 พ.ค. 2566 เวลา 13:37 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 13:37 น.
88
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 พ.ค. 2566 เวลา 11:45 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
89
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 26 พ.ค. 2566 เวลา 11:36 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 11:36 น.
90
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 พ.ค. 2566 เวลา 11:35 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
91
ฉีดพ่นยุง/สัตว์พาหะนำโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 พ.ค. 2566 เวลา 11:35 น. 30 พ.ค. 2566 เวลา 10:27 น.
92
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 26 พ.ค. 2566 เวลา 11:33 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 11:33 น.
93
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 พ.ค. 2566 เวลา 11:30 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
94
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 26 พ.ค. 2566 เวลา 10:35 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 10:35 น.
95
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 พ.ค. 2566 เวลา 10:33 น. 28 พ.ค. 2566 เวลา 11:22 น.
96
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 พ.ค. 2566 เวลา 10:28 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 22:22 น.
97
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 พ.ค. 2566 เวลา 10:15 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:20 น.
98
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 26 พ.ค. 2566 เวลา 10:08 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 10:08 น.
99
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 พ.ค. 2566 เวลา 08:50 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:18 น.
100
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 พ.ค. 2566 เวลา 05:01 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
101
เหตุวาตภัย (พายุ) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 พ.ค. 2566 เวลา 19:22 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 09:19 น.
102
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 พ.ค. 2566 เวลา 16:56 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 16:56 น.
103
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 พ.ค. 2566 เวลา 15:23 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 15:23 น.
104
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 พ.ค. 2566 เวลา 12:00 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 14:31 น.
105
อื่นๆ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 พ.ค. 2566 เวลา 11:39 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 09:24 น.
106
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 พ.ค. 2566 เวลา 08:55 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 14:14 น.
107
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 พ.ค. 2566 เวลา 07:29 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 07:29 น.
108
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 พ.ค. 2566 เวลา 07:06 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 07:06 น.
109
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 พ.ค. 2566 เวลา 17:16 น. 27 พ.ค. 2566 เวลา 09:19 น.
110
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 พ.ค. 2566 เวลา 15:05 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 15:55 น.
111
ขอปรับปรุงฟุตบาท/เชื่อมทาง สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 พ.ค. 2566 เวลา 12:15 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 14:26 น.
112
อื่นๆ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 พ.ค. 2566 เวลา 12:09 น. 24 พ.ค. 2566 เวลา 13:58 น.
113
อื่นๆ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 พ.ค. 2566 เวลา 11:26 น. 31 พ.ค. 2566 เวลา 13:08 น.
114
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 พ.ค. 2566 เวลา 09:31 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:22 น.
115
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 พ.ค. 2566 เวลา 09:25 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 14:27 น.
116
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 พ.ค. 2566 เวลา 08:02 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
117
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 พ.ค. 2566 เวลา 07:55 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
118
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 พ.ค. 2566 เวลา 07:52 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 15:54 น.
119
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 พ.ค. 2566 เวลา 07:01 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 15:47 น.
120
อื่นๆ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 พ.ค. 2566 เวลา 15:54 น. 24 พ.ค. 2566 เวลา 14:34 น.
121
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 พ.ค. 2566 เวลา 11:48 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:23 น.
122
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 23 พ.ค. 2566 เวลา 11:08 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 15:46 น.
123
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 พ.ค. 2566 เวลา 08:07 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
124
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 23 พ.ค. 2566 เวลา 07:51 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 13:13 น.
125
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 พ.ค. 2566 เวลา 07:43 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 13:26 น.
126
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 20:18 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
127
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 18:18 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:49 น.
128
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 16:16 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 13:01 น.
129
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 16:14 น. 24 พ.ค. 2566 เวลา 14:37 น.
130
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 15:36 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 13:07 น.
131
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 พ.ค. 2566 เวลา 15:22 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 13:55 น.
132
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 14:45 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 15:06 น.
133
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 14:43 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
134
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 พ.ค. 2566 เวลา 13:49 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 13:18 น.
135
การเผาในที่โล่งแจ้ง (ในเวลาราชการ) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 11:29 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:13 น.
136
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 11:10 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 14:04 น.
137
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 10:56 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:49 น.
138
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 10:14 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:49 น.
139
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:58 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:50 น.
140
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:46 น. 24 พ.ค. 2566 เวลา 17:18 น.
141
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:25 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:50 น.
142
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:21 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:21 น.
143
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:17 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 13:56 น.
144
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:34 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 15:19 น.
145
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:05 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 14:03 น.
146
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:30 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:50 น.
147
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 พ.ค. 2566 เวลา 10:02 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 13:57 น.
148
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ค. 2566 เวลา 09:59 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:51 น.
149
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 พ.ค. 2566 เวลา 21:45 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 13:58 น.
150
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 พ.ค. 2566 เวลา 21:40 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 13:58 น.
151
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 พ.ค. 2566 เวลา 11:58 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 14:17 น.
152
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 พ.ค. 2566 เวลา 11:43 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 13:54 น.
153
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 พ.ค. 2566 เวลา 20:58 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:26 น.
154
การบริการ กองคลัง กองคลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 พ.ค. 2566 เวลา 13:32 น. 24 พ.ค. 2566 เวลา 10:12 น.
155
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 พ.ค. 2566 เวลา 09:36 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:27 น.
156
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 พ.ค. 2566 เวลา 09:28 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:27 น.
157
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 พ.ค. 2566 เวลา 09:16 น. 19 พ.ค. 2566 เวลา 10:55 น.
158
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 พ.ค. 2566 เวลา 08:50 น. 19 พ.ค. 2566 เวลา 10:26 น.
159
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 พ.ค. 2566 เวลา 15:14 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
160
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15:08 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:29 น.
161
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 พ.ค. 2566 เวลา 21:29 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:51 น.
162
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 พ.ค. 2566 เวลา 20:40 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:51 น.
163
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 พ.ค. 2566 เวลา 20:35 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:31 น.
164
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 พ.ค. 2566 เวลา 20:11 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 13:35 น.
165
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 พ.ค. 2566 เวลา 13:04 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:31 น.
166
เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีเจ้าของ (เช่น สุนัขจรจัด) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 พ.ค. 2566 เวลา 12:11 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 14:18 น.
167
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 พ.ค. 2566 เวลา 07:52 น. 24 พ.ค. 2566 เวลา 17:20 น.
168
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 พ.ค. 2566 เวลา 21:26 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:31 น.
169
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ค. 2566 เวลา 20:12 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 15:27 น.
170
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 พ.ค. 2566 เวลา 19:21 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:32 น.
171
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 พ.ค. 2566 เวลา 19:19 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:32 น.
172
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 พ.ค. 2566 เวลา 12:05 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:32 น.
173
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ค. 2566 เวลา 11:56 น. 19 พ.ค. 2566 เวลา 14:43 น.
174
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 พ.ค. 2566 เวลา 11:56 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:33 น.
175
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 พ.ค. 2566 เวลา 11:48 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:33 น.
176
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ค. 2566 เวลา 09:14 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:51 น.
177
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ค. 2566 เวลา 09:11 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:52 น.
178
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ค. 2566 เวลา 07:25 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 10:05 น.
179
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ค. 2566 เวลา 07:20 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:52 น.
180
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ค. 2566 เวลา 05:27 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:52 น.
181
เรื่องเกี่ยวกับ โค กระบือ สุนัข (มีเจ้าของ) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 พ.ค. 2566 เวลา 18:03 น. 19 พ.ค. 2566 เวลา 15:29 น.
182
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 พ.ค. 2566 เวลา 15:37 น. 16 พ.ค. 2566 เวลา 15:16 น.
183
อื่นๆ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 พ.ค. 2566 เวลา 14:03 น. 15 พ.ค. 2566 เวลา 14:53 น.
184
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 พ.ค. 2566 เวลา 14:00 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
185
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 พ.ค. 2566 เวลา 13:19 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 16:11 น.
186
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 15 พ.ค. 2566 เวลา 10:40 น. 15 พ.ค. 2566 เวลา 10:44 น.
187
ขอติดตั้งกระจกโค้ง ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 พ.ค. 2566 เวลา 09:59 น. 15 พ.ค. 2566 เวลา 15:01 น.
188
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 พ.ค. 2566 เวลา 04:17 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 10:06 น.
189
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 พ.ค. 2566 เวลา 20:46 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 10:06 น.
190
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 พ.ค. 2566 เวลา 21:16 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:35 น.
191
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 พ.ค. 2566 เวลา 20:04 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 10:06 น.
192
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 พ.ค. 2566 เวลา 14:10 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:36 น.
193
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 พ.ค. 2566 เวลา 14:08 น. 16 พ.ค. 2566 เวลา 14:27 น.
194
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 พ.ค. 2566 เวลา 06:44 น. 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:53 น.
195
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ค. 2566 เวลา 19:39 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 15:29 น.
196
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ค. 2566 เวลา 12:56 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:48 น.
197
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ค. 2566 เวลา 11:30 น. 15 พ.ค. 2566 เวลา 14:14 น.
198
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ค. 2566 เวลา 09:26 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 15:26 น.
199
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ค. 2566 เวลา 09:01 น. 15 พ.ค. 2566 เวลา 14:14 น.
200
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 พ.ค. 2566 เวลา 16:01 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:48 น.
201
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 พ.ค. 2566 เวลา 15:58 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:49 น.
202
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 พ.ค. 2566 เวลา 15:27 น. 16 พ.ค. 2566 เวลา 14:25 น.
203
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 พ.ค. 2566 เวลา 13:35 น. 16 พ.ค. 2566 เวลา 10:59 น.
204
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 พ.ค. 2566 เวลา 10:40 น. 15 พ.ค. 2566 เวลา 09:00 น.
205
กระจกโค้งชำรุด ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 พ.ค. 2566 เวลา 10:12 น. 10 พ.ค. 2566 เวลา 13:54 น.
206
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 พ.ค. 2566 เวลา 19:16 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:49 น.
207
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 พ.ค. 2566 เวลา 16:01 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:49 น.
208
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 พ.ค. 2566 เวลา 11:05 น. 10 พ.ค. 2566 เวลา 13:58 น.
209
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 พ.ค. 2566 เวลา 10:14 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:49 น.
210
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 พ.ค. 2566 เวลา 20:43 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 14:56 น.
211
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 พ.ค. 2566 เวลา 19:55 น. 16 พ.ค. 2566 เวลา 14:27 น.
212
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 พ.ค. 2566 เวลา 16:38 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:50 น.
213
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 พ.ค. 2566 เวลา 16:18 น. 24 พ.ค. 2566 เวลา 14:39 น.
214
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 พ.ค. 2566 เวลา 14:30 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 10:08 น.
215
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 พ.ค. 2566 เวลา 12:55 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:50 น.
216
กระจกโค้งชำรุด ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 พ.ค. 2566 เวลา 10:15 น. 8 พ.ค. 2566 เวลา 14:11 น.
217
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 พ.ค. 2566 เวลา 09:19 น. 16 พ.ค. 2566 เวลา 14:28 น.
218
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 พ.ค. 2566 เวลา 23:35 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:36 น.
219
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 พ.ค. 2566 เวลา 18:26 น. 8 พ.ค. 2566 เวลา 13:42 น.
220
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 พ.ค. 2566 เวลา 16:38 น. 8 พ.ค. 2566 เวลา 13:43 น.
221
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 พ.ค. 2566 เวลา 13:44 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:50 น.
222
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 พ.ค. 2566 เวลา 07:13 น. 15 พ.ค. 2566 เวลา 09:10 น.
223
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ค. 2566 เวลา 18:22 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:50 น.
224
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ค. 2566 เวลา 17:24 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:51 น.
225
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ค. 2566 เวลา 14:16 น. 16 พ.ค. 2566 เวลา 14:26 น.
226
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ค. 2566 เวลา 11:07 น. 12 พ.ค. 2566 เวลา 09:51 น.
227
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 พ.ค. 2566 เวลา 16:28 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:31 น.
228
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 พ.ค. 2566 เวลา 12:02 น. 10 พ.ค. 2566 เวลา 14:40 น.
229
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 พ.ค. 2566 เวลา 08:56 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:31 น.
230
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ค. 2566 เวลา 20:34 น. 8 พ.ค. 2566 เวลา 10:21 น.
231
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ค. 2566 เวลา 20:25 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:32 น.
232
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 พ.ค. 2566 เวลา 18:13 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:37 น.
233
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ค. 2566 เวลา 18:03 น. 10 พ.ค. 2566 เวลา 14:37 น.
234
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ค. 2566 เวลา 15:12 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:32 น.
235
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ค. 2566 เวลา 14:01 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:32 น.
236
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:51 น. 9 พ.ค. 2566 เวลา 10:47 น.
237
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ค. 2566 เวลา 12:10 น. 17 พ.ค. 2566 เวลา 10:46 น.
238
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ค. 2566 เวลา 05:35 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:33 น.
239
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ค. 2566 เวลา 19:06 น. 8 พ.ค. 2566 เวลา 10:27 น.
240
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ค. 2566 เวลา 13:03 น. 16 พ.ค. 2566 เวลา 15:07 น.
241
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ค. 2566 เวลา 12:54 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:33 น.
242
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ค. 2566 เวลา 12:46 น. 8 พ.ค. 2566 เวลา 10:28 น.
243
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ค. 2566 เวลา 20:57 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:33 น.
244
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ค. 2566 เวลา 11:47 น. 26 พ.ค. 2566 เวลา 08:57 น.
245
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:36 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:37 น.
246
ขอติดตั้งกระจกโค้ง ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:32 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 14:10 น.
247
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:29 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:15 น.
248
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:28 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:26 น.
249
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:25 น. 16 พ.ค. 2566 เวลา 15:16 น.
250
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 เม.ย. 2566 เวลา 21:52 น. 8 พ.ค. 2566 เวลา 10:23 น.
251
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 เม.ย. 2566 เวลา 19:09 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:16 น.
252
ขอปรับปรุงฟุตบาท/เชื่อมทาง สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 เม.ย. 2566 เวลา 16:18 น. 29 พ.ค. 2566 เวลา 13:24 น.
253
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 เม.ย. 2566 เวลา 21:17 น. 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:33 น.
254
ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 เม.ย. 2566 เวลา 18:11 น. 2 มิ.ย. 2566 เวลา 14:53 น.
255
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 เม.ย. 2566 เวลา 15:00 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:16 น.
256
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 เม.ย. 2566 เวลา 10:15 น. 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:33 น.
257
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 เม.ย. 2566 เวลา 07:46 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:16 น.
258
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 19:06 น. 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:33 น.
259
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 17:05 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:17 น.
260
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 16:40 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:33 น.
261
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 16:31 น. 8 พ.ค. 2566 เวลา 10:29 น.
262
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 14:53 น. 8 พ.ค. 2566 เวลา 10:28 น.
263
ขอปรับปรุงฟุตบาท/เชื่อมทาง สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 11:17 น. 29 เม.ย. 2566 เวลา 09:28 น.
264
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 11:06 น. 29 เม.ย. 2566 เวลา 09:30 น.
265
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 09:24 น. 25 พ.ค. 2566 เวลา 16:50 น.
266
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 เม.ย. 2566 เวลา 09:22 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:38 น.
267
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 09:19 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:17 น.
268
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:05 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:18 น.
269
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 07:35 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:34 น.
270
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 07:33 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 16:25 น.
271
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เม.ย. 2566 เวลา 07:01 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:34 น.
272
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 21:23 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:20 น.
273
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 20:51 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:21 น.
274
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 20:09 น. 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:31 น.
275
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 20:02 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:22 น.
276
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:59 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:22 น.
277
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 14:09 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:34 น.
278
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 12:04 น. 15 พ.ค. 2566 เวลา 09:04 น.
279
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 เม.ย. 2566 เวลา 11:33 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:38 น.
280
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 เม.ย. 2566 เวลา 11:29 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:38 น.
281
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 11:26 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:31 น.
282
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 11:08 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:23 น.
283
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 10:58 น. 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:31 น.
284
เหตุเดือดร้อนรำคาญ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:41 น. 24 พ.ค. 2566 เวลา 14:52 น.
285
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:56 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:16 น.
286
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:25 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 09:35 น.
287
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 เม.ย. 2566 เวลา 20:51 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
288
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 เม.ย. 2566 เวลา 20:46 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
289
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 เม.ย. 2566 เวลา 20:44 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
290
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 เม.ย. 2566 เวลา 15:43 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:39 น.
291
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:41 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
292
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:07 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:23 น.
293
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เม.ย. 2566 เวลา 21:03 น. 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:31 น.
294
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เม.ย. 2566 เวลา 20:47 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
295
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เม.ย. 2566 เวลา 19:47 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
296
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เม.ย. 2566 เวลา 19:43 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
297
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เม.ย. 2566 เวลา 15:23 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
298
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เม.ย. 2566 เวลา 13:17 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:35 น.
299
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เม.ย. 2566 เวลา 12:55 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
300
ต้นไม้ใหญ่หักล้มขวางทาง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เม.ย. 2566 เวลา 10:35 น. 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:47 น.
301
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เม.ย. 2566 เวลา 08:11 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 15:09 น.
302
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เม.ย. 2566 เวลา 18:31 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:36 น.
303
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เม.ย. 2566 เวลา 12:37 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:36 น.
304
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เม.ย. 2566 เวลา 09:59 น. 10 พ.ค. 2566 เวลา 14:39 น.
305
เหตุวาตภัย (พายุ) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เม.ย. 2566 เวลา 05:49 น. 25 เม.ย. 2566 เวลา 09:10 น.
306
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 เม.ย. 2566 เวลา 20:59 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:35 น.
307
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 เม.ย. 2566 เวลา 15:19 น. 25 เม.ย. 2566 เวลา 10:10 น.
308
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 เม.ย. 2566 เวลา 11:43 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:36 น.
309
การบริการ กองคลัง กองคลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 เม.ย. 2566 เวลา 20:06 น. 25 เม.ย. 2566 เวลา 14:22 น.
310
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 เม.ย. 2566 เวลา 19:43 น. 22 พ.ค. 2566 เวลา 10:08 น.
311
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 เม.ย. 2566 เวลา 19:39 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 13:47 น.
312
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 เม.ย. 2566 เวลา 13:27 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:34 น.
313
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 เม.ย. 2566 เวลา 12:15 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:37 น.
314
อื่นๆ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 เม.ย. 2566 เวลา 11:02 น. 21 เม.ย. 2566 เวลา 11:46 น.
315
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 เม.ย. 2566 เวลา 07:04 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:23 น.
316
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 เม.ย. 2566 เวลา 06:33 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:37 น.
317
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 เม.ย. 2566 เวลา 23:50 น. 21 เม.ย. 2566 เวลา 11:38 น.
318
ขอถนน คสล. สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 เม.ย. 2566 เวลา 23:45 น. 21 เม.ย. 2566 เวลา 11:38 น.
319
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 เม.ย. 2566 เวลา 19:28 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:35 น.
320
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 เม.ย. 2566 เวลา 18:25 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 12:44 น.
321
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 เม.ย. 2566 เวลา 15:48 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:37 น.
322
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 เม.ย. 2566 เวลา 14:44 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 15:08 น.
323
อื่นๆ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 เม.ย. 2566 เวลา 10:50 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 10:58 น.
324
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 เม.ย. 2566 เวลา 19:18 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:38 น.
325
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 เม.ย. 2566 เวลา 18:48 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:38 น.
326
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 เม.ย. 2566 เวลา 17:50 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 16:24 น.
327
การเผาในที่โล่งแจ้ง (ในเวลาราชการ) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 เม.ย. 2566 เวลา 15:30 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 10:21 น.
328
การเผาในที่โล่งแจ้ง (ในเวลาราชการ) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 เม.ย. 2566 เวลา 10:35 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 10:26 น.
329
อื่นๆ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 เม.ย. 2566 เวลา 10:06 น. 22 เม.ย. 2566 เวลา 18:15 น.
330
อื่นๆ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 เม.ย. 2566 เวลา 06:27 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 10:12 น.
331
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 เม.ย. 2566 เวลา 18:10 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:38 น.
332
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 เม.ย. 2566 เวลา 15:47 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 15:06 น.
333
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง มค. สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 เม.ย. 2566 เวลา 11:38 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 12:56 น.
334
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 เม.ย. 2566 เวลา 09:51 น. 18 เม.ย. 2566 เวลา 11:43 น.
335
อื่นๆ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 เม.ย. 2566 เวลา 09:47 น. 18 เม.ย. 2566 เวลา 15:04 น.
336
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 เม.ย. 2566 เวลา 09:27 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:39 น.
337
อื่นๆ เกี่ยวเนื่องกับบุคลที่สาม ฝ่ายประสานงาน อปท. ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 เม.ย. 2566 เวลา 10:39 น. 17 เม.ย. 2566 เวลา 10:41 น.
338
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 เม.ย. 2566 เวลา 10:25 น. 21 เม.ย. 2566 เวลา 08:39 น.
339
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 เม.ย. 2566 เวลา 09:01 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:05 น.
340
อื่นๆ เกี่ยวเนื่องกับบุคลที่สาม ฝ่ายประสานงาน อปท. ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 เม.ย. 2566 เวลา 19:45 น. 17 เม.ย. 2566 เวลา 10:42 น.
341
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 เม.ย. 2566 เวลา 17:51 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:02 น.
342
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 เม.ย. 2566 เวลา 17:02 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:05 น.
343
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 เม.ย. 2566 เวลา 20:49 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 16:25 น.
344
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 เม.ย. 2566 เวลา 14:01 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 15:07 น.
345
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 เม.ย. 2566 เวลา 10:11 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
346
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 เม.ย. 2566 เวลา 14:44 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:39 น.
347
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 เม.ย. 2566 เวลา 14:17 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:39 น.
348
การเผาในที่โล่งแจ้ง (ในเวลาราชการ) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 เม.ย. 2566 เวลา 14:01 น. 12 เม.ย. 2566 เวลา 20:08 น.
349
เหตุเดือดร้อนรำคาญ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 เม.ย. 2566 เวลา 09:54 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:34 น.
350
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 เม.ย. 2566 เวลา 09:01 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 16:25 น.
351
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 เม.ย. 2566 เวลา 20:32 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:40 น.
352
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 เม.ย. 2566 เวลา 19:05 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:40 น.
353
อื่นๆ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 เม.ย. 2566 เวลา 11:24 น. 12 เม.ย. 2566 เวลา 21:06 น.
354
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 เม.ย. 2566 เวลา 10:10 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:24 น.
355
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 เม.ย. 2566 เวลา 07:25 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:06 น.
356
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 เม.ย. 2566 เวลา 13:05 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 15:10 น.
357
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 เม.ย. 2566 เวลา 10:37 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:41 น.
358
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เม.ย. 2566 เวลา 10:34 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 10:32 น.
359
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:20 น. 19 เม.ย. 2566 เวลา 13:02 น.
360
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 เม.ย. 2566 เวลา 17:47 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:06 น.
361
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 เม.ย. 2566 เวลา 17:39 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 13:50 น.
362
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 เม.ย. 2566 เวลา 16:19 น. 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:31 น.
363
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 เม.ย. 2566 เวลา 20:12 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
364
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 2566 เวลา 20:39 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:41 น.
365
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 2566 เวลา 18:00 น. 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:32 น.
366
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 2566 เวลา 17:07 น. 11 เม.ย. 2566 เวลา 11:56 น.
367
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 2566 เวลา 14:16 น. 21 เม.ย. 2566 เวลา 09:39 น.
368
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 2566 เวลา 11:41 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
369
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 2566 เวลา 08:50 น. 7 เม.ย. 2566 เวลา 10:31 น.
370
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 2566 เวลา 07:43 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:07 น.
371
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 2566 เวลา 06:23 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:41 น.
372
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 2566 เวลา 05:35 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:07 น.
373
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 เม.ย. 2566 เวลา 08:36 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:07 น.
374
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 เม.ย. 2566 เวลา 08:35 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:07 น.
375
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 เม.ย. 2566 เวลา 08:33 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:08 น.
376
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 เม.ย. 2566 เวลา 16:31 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:40 น.
377
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 20:19 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:08 น.
378
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 20:05 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:09 น.
379
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 19:06 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:41 น.
380
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 17:52 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:09 น.
381
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 16:09 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:41 น.
382
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 15:37 น. 6 เม.ย. 2566 เวลา 15:04 น.
383
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 12:54 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:42 น.
384
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 12:30 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:16 น.
385
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 09:36 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
386
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 09:26 น. 4 เม.ย. 2566 เวลา 15:52 น.
387
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 08:47 น. 1 พ.ค. 2566 เวลา 08:32 น.
388
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เม.ย. 2566 เวลา 08:15 น. 21 เม.ย. 2566 เวลา 08:33 น.
389
สัญญาณไฟจราจรชำรุด สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 เม.ย. 2566 เวลา 16:40 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:15 น.
390
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 เม.ย. 2566 เวลา 11:31 น. 5 เม.ย. 2566 เวลา 12:59 น.
391
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 เม.ย. 2566 เวลา 11:16 น. 5 เม.ย. 2566 เวลา 12:59 น.
392
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 เม.ย. 2566 เวลา 08:39 น. 21 เม.ย. 2566 เวลา 09:22 น.
393
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 เม.ย. 2566 เวลา 08:37 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:10 น.
394
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 เม.ย. 2566 เวลา 06:44 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:42 น.
395
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 เม.ย. 2566 เวลา 22:11 น. 5 เม.ย. 2566 เวลา 12:57 น.
396
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 เม.ย. 2566 เวลา 10:46 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:24 น.
397
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 มี.ค. 2566 เวลา 17:43 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
398
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 มี.ค. 2566 เวลา 17:39 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
399
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 มี.ค. 2566 เวลา 10:17 น. 3 เม.ย. 2566 เวลา 11:40 น.
400
กระจกโค้งชำรุด ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 มี.ค. 2566 เวลา 08:51 น. 31 มี.ค. 2566 เวลา 09:48 น.
401
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 มี.ค. 2566 เวลา 21:50 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:10 น.
402
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 มี.ค. 2566 เวลา 21:45 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:42 น.
403
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 มี.ค. 2566 เวลา 20:21 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
404
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 มี.ค. 2566 เวลา 16:06 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:24 น.
405
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 มี.ค. 2566 เวลา 09:26 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:02 น.
406
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 มี.ค. 2566 เวลา 08:11 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:24 น.
407
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 มี.ค. 2566 เวลา 15:29 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:42 น.
408
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 มี.ค. 2566 เวลา 15:28 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:10 น.
409
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 มี.ค. 2566 เวลา 11:43 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:16 น.
410
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 มี.ค. 2566 เวลา 10:38 น. 4 เม.ย. 2566 เวลา 09:33 น.
411
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 มี.ค. 2566 เวลา 10:18 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:11 น.
412
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 มี.ค. 2566 เวลา 08:24 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:11 น.
413
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 มี.ค. 2566 เวลา 20:34 น. 5 เม.ย. 2566 เวลา 12:56 น.
414
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 มี.ค. 2566 เวลา 20:35 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 16:29 น.
415
กระจกโค้งชำรุด ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 มี.ค. 2566 เวลา 11:00 น. 28 มี.ค. 2566 เวลา 15:08 น.
416
ขอติดตั้งกระจกโค้ง ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 มี.ค. 2566 เวลา 10:51 น. 28 มี.ค. 2566 เวลา 14:42 น.
417
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 มี.ค. 2566 เวลา 10:46 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
418
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 มี.ค. 2566 เวลา 10:44 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:11 น.
419
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 มี.ค. 2566 เวลา 09:48 น. 30 มี.ค. 2566 เวลา 13:08 น.
420
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 มี.ค. 2566 เวลา 08:03 น. 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:25 น.
421
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 มี.ค. 2566 เวลา 10:41 น. 27 มี.ค. 2566 เวลา 14:31 น.
422
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 มี.ค. 2566 เวลา 10:22 น. 11 พ.ค. 2566 เวลา 08:35 น.
423
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มี.ค. 2566 เวลา 20:43 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
424
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มี.ค. 2566 เวลา 20:39 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:44 น.
425
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มี.ค. 2566 เวลา 20:36 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:42 น.
426
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มี.ค. 2566 เวลา 15:16 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:44 น.
427
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มี.ค. 2566 เวลา 15:13 น. 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:44 น.
428
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มี.ค. 2566 เวลา 10:48 น. 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:12 น.
429
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มี.ค. 2566 เวลา 10:14 น. 30 มี.ค. 2566 เวลา 14:30 น.
430
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 มี.ค. 2566 เวลา 09:29 น. 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:39 น.
431
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มี.ค. 2566 เวลา 08:54 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
432
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มี.ค. 2566 เวลา 08:44 น. 21 เม.ย. 2566 เวลา 09:53 น.
433
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 มี.ค. 2566 เวลา 21:43 น. 23 มี.ค. 2566 เวลา 22:05 น.
434
ที่ดินส่วนบุคคลมีต้นไม้รกรุงรัง ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 มี.ค. 2566 เวลา 16:35 น. 28 มี.ค. 2566 เวลา 13:57 น.
435
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 มี.ค. 2566 เวลา 11:52 น. 27 มี.ค. 2566 เวลา 13:15 น.
436
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 มี.ค. 2566 เวลา 11:12 น. 27 มี.ค. 2566 เวลา 13:21 น.
437
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 มี.ค. 2566 เวลา 10:56 น. 27 มี.ค. 2566 เวลา 13:06 น.
438
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 มี.ค. 2566 เวลา 09:58 น. 22 มี.ค. 2566 เวลา 13:17 น.
439
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 มี.ค. 2566 เวลา 09:56 น. 22 มี.ค. 2566 เวลา 13:16 น.
440
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 มี.ค. 2566 เวลา 09:55 น. 22 มี.ค. 2566 เวลา 13:16 น.
441
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 มี.ค. 2566 เวลา 05:31 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:42 น.
442
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 มี.ค. 2566 เวลา 20:50 น. 28 เม.ย. 2566 เวลา 08:49 น.
443
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 มี.ค. 2566 เวลา 16:51 น. 27 เม.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
444
ท่อระบา